Státy

NĚMECKO

Německo je stát rozdělený na šestnáct spolkových Zemí.  Sousedí s Francií, Belgií, Lucemburskem, Nizozemskem, Dánskem, Polskem, Švýcarskem, Českem a Rakouskem. Jeho břehy jsou omývány Severním a Baltským mořem. Hlavním městem Německa je Berlín a národní jazyk je němčina
 

 

CHORVATSKO

Chorvatsko je evropský stát, který se nachází na pomezí jižní a střední Evropy. Sousedí s Maďarskem, Slovinskem, Srbskem, Černou horou a Bosnou a Hercegovinou. Hlavním městem Chorvatska je Záhřeb a národním jazykem je chorvatština.
 

 

RAKOUSKO

Rakousko je vnitrozemská spolková republika ležící ve střední Evropě, skládá se z devíti spolkových zemí. Sousedí s Lichtenštejnskem, Švýcarskem, Itálií, Slovinskem, Maďarskem, Slovenskem, Českem a Německem. Většina Rakouska je odvodňována Dunajem do Černého moře, a pouze na západě je odvodňována Rýnem do Severního moře. Hlavním městem je Vídeň a národním jazykem je němčina.
 

 

ITÁLIE

Itálie leží v jižní Evropě. Sousedí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř Itálie leží dva městské státy – Vatikán a San Mario. Itálie je obklopená Jaderským mořem, Jónským mořem, Tyrhénským mořem a Ligurským mořem. Hlavním městem je Řím a národním jazykem je italština.
 

 

MAĎARSKO

Maďarsko je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedí s Rakouskem, Slovinskem, Chorvatskem, Srbskem, Rumunskem, Ukrajinou a Slovenskem. Maďarsko je vnímáno jako země lázní a vína. Hlavním městem je Budapešť a národním jazykem je maďarština.
 

 

FRANCIE

Francie je demokratický stát a nachází se v západní Evropě. Francouzskou republiku tvoří i tzv. Zámořská Francie, která zahrnuje území v Karibiku, Severní a Jižní Americe a Indickém oceánu. Hlavním městem Francie je Paříž a národní jazyk je francouzština.
 

 

AMERIKA

Amerika se skládá ze tří patrných částí – Severní, Střední a Jižní Ameriky. Severní a Jižní Amerika jsou považovány za samostatné kontinenty. Ameriku obklopuje Tichý oceán, Atlantický oceán a Severní ledový oceán. Největším státem je Kanada. V Americe se mluví několika jazyky, například angličtinou, španělštinou, portugalštinou, francouzštinou.
 

 

ANGLIE

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Sousedí se Skotskem a Walesem jinak ji obklopuje moře. Hlavním městem je Londýn a národní jazyk je angličtina.